R

!
8.711.497.530.049,00
lt65100704

º VERLENGSTUK SX 53 2M

8.711.497.530.032,00
lt66000703

VERLENGSTUK SX 47 2M

8.711.497.530.025,00
lt66900702

VERLENGSTUK SX 39 2M

8.711.497.530.018,00
lt67800701

VERLENGSTUK SX 33 2M

101.144.446.607,00
lt68700060

LS060 ROLFOKSYSTEEM

8.711.497.529.838,00
lt68700070

LS070 ROLFOKSYSTEEM

8.711.497.529.845,00
lt68700100

LS100 ROLFOKSYSTEEM

104.154.246.601,00
lt68700130

LS130 ROLFOKSYSTEEM

8.711.497.529.869,00
lt68700165

LS165 ROLFOKSYSTEEM

8.711.497.529.876,00
lt68700180

LS180 ROLFOKSYSTEEM

107.164.646.607,00
lt68700200

LS200 ROLFOKSYSTEEM

8.711.497.529.890,00
lt68700290

LS290 ROLFOKSYSTEEM

8.711.497.534.498,00
lt68700600

º RC 100 R14 10M40 CONTIN. FURLER

8.711.497.534.504,00
lt68700601

º RC 180 R24 14M40 CONTIN. FURLER

8.711.497.534.511,00
lt68700602

º RC 220 R26 16M50 CONTIN. FURLER

8.711.497.534.528,00
lt68700603

º RC 300 R34 18M50 CONTIN. FURLER

8.711.497.560.947,00
lt68700615

º ASYMMETRIC FURLER AFX 1500

Facnor Nr. : ASYM-FX 1500
Bootlengte mtr. : 6 tot 11,5
Max. zeilopppervlak : 65m²
431.107.009.403,00
lt68700621

FX900 SWIVEL + DRUM WITH SHACKLE

8.711.497.547.078,00
lt68700622

FX1500 SWIVEL + DRUM WITH SHACKLE

8.711.497.547.085,00
lt68700623

FX2500 SWIVEL + DRUM WITH SHACKLE

431.107.045.401,00
lt68700624

º FX4500 SWIVEL + DRUM WITH SHACKLE

8.711.497.560.954,00
lt68700625

º ASYMMETRIC FURLER AFX 2500

Facnor Nr. : ASYM-FX 2500
Bootlengte mtr. : 11,5 tot 14
Max. zeilopppervlak : 120m²
8.711.497.547.108,00
lt68700630

º FB60 BLOCK FOR FX+2500 SH D59.5-HALYARD D12/12.7

8.711.497.547.115,00
lt68700631

º FX+4500 SCREWED SWIVEL

8.711.497.547.122,00
lt68700640

THIMBLE INOX CABLE 12MM FOR FX+2500

8.711.497.547.139,00
lt68700641

FCI16 THIMBLE 16MM FOR FX+/FXT4500

432.107.045.408,00
lt68700645

º ASYMMETRIC FURLER AFX 4500

Facnor Nr. : ASYM-FX 4500
Bootlengte mtr. : 13 tot 16
Max. zeilopppervlak : 200m²