Wantspanners met metrische draad

!
gh14820-0005
Larger picture

Wantenspanner rostfrei G/G M5

Draad

Max lengte

Min lengte
mm

Borstbout diameter mm

Gaffel

Binnenmaat mm

Breekkracht
kg

M 5

180

126

5

8

800

gh14820-0006

Wantenspanner rostfrei G/G M6

Draad

Max lengte

Min lengte
mm

Borstbout diameter mm

Gaffel

Binnenmaat mm

Breekkracht
kg

M 6

200

138

1250

gh14820-0008

Wantenspanner rostfrei G/G M8

Draad

Max lengte

Min lengte
mm

Borstbout diameter mm

Gaffel

Binnenmaat mm

Breekkracht
kg

M 8

234

158

10 

1750

gh14820-0010

Wantenspanner rostfrei G/G M10

Draad

Max lengte

Min lengte
mm

Borstbout diameter mm

Gaffel

Binnenmaat mm

Breekkracht
kg

M 10

271

187

11 

3500

gh14820-0012

Wantenspanner rostfrei G/G M12

Draad

Max lengte

Min lengte
mm

Borstbout diameter mm

Gaffel

Binnenmaat mm

Breekkracht
kg

M 12

350

244

12 

14 

5100

gh14820-0014

Wantenspanner rostfrei G/G M14

Draad

Max lengte

Min lengte
mm

Borstbout diameter mm

Gaffel

Binnenmaat mm

Breekkracht
kg

M 14

387

267

12 

14 

5900

gh14820-0016

Wantenspanner rostfrei G/G M16

Draad

Max lengte

Min lengte
mm

Borstbout diameter mm

Gaffel

Binnenmaat mm

Breekkracht
kg

M 16

446

313

14

18 

8000