633,00

!
an048950

RVS Trimbox (Bierstrekker) D.25mm 2 x 3 Nylon Schijven

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an048960

RVS Trimbox(bierstrekker)d35mm 2 x 4 nylon schijven

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an510100

Alum.roerkap Lang Model Kpl. met Vingerlingen en Helmstok

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an510500

Alum.roerkap Kort Model Compl. met Vingerlingen en Helmstok

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an510600

Borgclip RVS voor roersets, voor Art.510100 en 510500

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an511000

Helmstokverlenger 610mm

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an511100

Helmstokverlenger 760mm

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an511200

Helmstokverlenger 910mm

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an511300

Helmstokverlenger 1070mm

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an520800

Roerbeslag 132mm

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an521200

Roerbeslag 179mm

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an521900

Vingerling Alum. 10mm Kort

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635
an522000

Vingerling Alum. 10mm Lang

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=635