538,00

!
an425100

RVS AISI316 Schroefas D.25 x 1000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an425150

RVS AISI316 Schroefas D.25 x 1500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an425200

RVS AISI316 Schroefas D.25 x 2000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an425250

RVS AISI316 Schroefas D.25 x 2500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an425300

RVS AISI316 Schroefas D.25 x 3000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an425350

RVS AISI316 Schroefas D.25 x 3500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an430100

RVS AISI316 Schroefas D.30 x 1000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an430150

RVS AISI316 Schroefas D.30 x 1500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an430200

RVS AISI316 Schroefas D.30 x 2000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an430250

RVS AISI316 Schroefas D.30 x 2500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an430300

RVS AISI316 Schroefas D.30 x 3000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an430350

RVS AISI316 Schroefas D.30 x 3500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an435100

RVS AISI316 Schroefas D.35 x 1000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an435150

RVS AISI316 Schroefas D.35 x 1500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an435200

RVS AISI316 Schroefas D.35 x 2000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an435250

RVS AISI316 Schroefas D.35 x 2500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an435300

RVS AISI316 Schroefas D.35 x 3000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an435350

RVS AISI316 Schroefas D.35 x 3500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an435400

RVS AISI316 Schroefas D.35 x 4000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an440150

RVS AISI316 Schroefas D.40 x 1500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an440200

RVS AISI316 Schroefas D.40 x 2000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an440250

RVS AISI316 Schroefas D.40 x 2500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an440300

RVS AISI316 Schroefas D.40 x 3000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an440350

RVS AISI316 Schroefas D.40 x 3500mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an440400

RVS AISI316 Schroefas D.40 x 4000mm met Dopmoer / Zinkanode / Spie

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an31100100

RVS Spie 6x 6x30mm (as 20mm)

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540
an31100700

RVS Spie 6x 6x50mm (as 25mm)

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=540