96,00

!
an085776

Touchpad voor EB boegschroef

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=98
an085781

Joystick dubbel voor EB en XForce

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=98
an085824

Electrische contr unit met geintr. ontvanger

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=98
an085826

Electrische contr unit met geintr. ontvanger voor solen./relais gest. boegschr.

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=98
an085828

Elektrische contr unit met geintr. ontvanger voor XForce/QL boegschr.

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=98
an085830

Draadloze afst. bediening geschikt voor 1 lier en boegschroef (incl houder)

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=98
an085838

Draadloze afst. bediening voor EB/SP 10-knops voor boeg-hekschroef-lier (zender+ontvanger+houder)

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=98
an085839

Draadloze afst. bediening voor EB/SP 4-knops voor Boegschroef en lier (zender+ontvanger+houder)

https://allpa.nl/media/catalogus/nl/index.html#p=98