43,00

!
8.711.497.462.487,00
lt7110202

KETTING RVS 2 MM

8.711.497.462.494,00
lt7110203

KETTING RVS 3 MM

8.711.497.462.500,00
lt7110204

KETTING RVS 4MM

8.711.497.462.517,00
lt7110205

KETTING RVS 5MM

8.711.497.462.524,00
lt7110206

KETTING RVS 6MM

8.711.497.462.531,00
lt7110208

KETTING RVS 8 MM

8.711.497.583.922,00
lt7110306

KETTING RVS 6MM 100M

8.711.497.583.939,00
lt7110308

KETTING RVS 8MM 100M

8.711.497.583.946,00
lt7110310

KETTING RVS 10MM 100M

8.023.577.005.607,00
lt77318106

ANKERKETTINGVERB. RVS 6-8MM

Wartelend, RVS AISI 316.

Breekkracht V = Breekkracht verticaal
Breekkracht H = Breekkracht hoizontaal
Voor ketting mm|Breekkracht V daN|Breekkracht H daN|SWL daN#6 - 7 - 8|2500|850|850
8.023.577.005.614,00
lt77318108

ANKERKETTINGVERB. RVS 8-12MM

Wartelend, RVS AISI 316.

Breekkracht V = Breekkracht verticaal
Breekkracht H = Breekkracht hoizontaal
Voor ketting mm|Breekkracht V daN|Breekkracht H daN|SWL daN#8 - 10 - 12|5000|2000|2000
8.023.577.005.621,00
lt77318112

ANKERKETTINGVERB. RVS 12-14MM

Wartelend, RVS AISI 316.

Breekkracht V = Breekkracht verticaal
Breekkracht H = Breekkracht hoizontaal
Voor ketting mm|Breekkracht V daN|Breekkracht H daN|SWL daN#12 - 13 - 14|9500|3000|3000
8.023.577.004.280,00
lt77319106

ANKERKETTINGVERB. GALV 6-8MM

Gegalvaniseerd.

Breekkracht V = Breekkracht verticaal
Breekkracht H = Breekkracht hoizontaal
Voor ketting mm|Breekkracht V daN|Breekkracht H daN|SWL daN#6 - 7 - 8|2500|850|850
8.023.577.004.303,00
lt77319112

ANKERKETTINGVERB. GALV 12-14MM

Gegalvaniseerd.

Breekkracht V = Breekkracht verticaal
Breekkracht H = Breekkracht hoizontaal
Voor ketting mm|Breekkracht V daN|Breekkracht H daN|SWL daN#12 - 13 - 14|9500|3000|3000